Kütted

Kõik küttesüsteemid oma põhimõttelt samasugused. Ühest otsast kütus ning elekter sisse ja teisest otsast soe välja. Selle üldistuse hulka ei kuulu ahjud, isevoolsed küttesüsteemid ning lõke keset põrandat. 
Meie pakume teile sobivat küttelahendust, eramutele, korterelamutele, tootmispindadele, koolimajadele ja ujulatele.

Üldiselt täna kehtivad kütteliikide/materjalide hinnad koos km.ga

Elekter                 110 EUR/MWh               

Kaugküte              50-100 EUR/MWh

Kerg kütus            85 EUR/MWh

Gaas                     44-60 EUR/MWh

Maaküte               28-35 EUR/MWh

Päikeseküte          2,4 EUR/MWh

Kombineeritud küte Maaküte ja 30% päikeseküte 28 EUR/MWh

Päikesekütte puhul tuleb arvestada suvise maksimum tarbimisega (tarbevesi) ja maakütte olemasolu puhul on võimalik liigne päikeseenergia jahutada või akumuleerida maasse, mida talvel uuesti kasutada, nihutades maakütte kasuteguri maksimumi aastaringselt ülesse.

Kombineeritud küttesüsteemid

Kindlasti on kütte planeerimisel, renoveerimisel või kombineerimisel aluseks hetke olukord ja võimalused. Üldiselt enda uuele või renoveeritavale kinnisvarale tuleb teha valik: kes või mis kütab ning mida selleks tegema peab. 
Küttesüsteemi valik 
jaguneb laiali valikuteks, mille algus on ivesteeringu hind ning lõpp on toodetud MWH hind. Küttesüsteemi valikuks on investeeringu ja mugavuse suhte muutumine ning hind pingereas järgmine : 
maaküte, õhkküte, pellet, hakkpuit, halupuu, gaasi küte, kergõli, elekter ning kombinatsioon päikeseküttega.
Üldiselt on nii, et madal alginvesteering küttesüsteemi tähendab hiljem kallimat kütte hinda või ebamugavat kütmist või mõlemat korraga. Ebamugavus seisneb selles, et tuleb kogu aeg katla küdemise pärast või toasooja säilitamise pärast muretseda. Puudub dünaamiline juhtimine ning toasoe on igapäevaselt töötavale inimesele väga ebamugavas ajavahemikus.
See tähendab, et kas peale tööd vabal ajal jäävad kõik üritused ära ja tuleb kütma minna, kütta seda elektri küttega, või leppida külma toaga koju jõudes, ja kehvemal juhul öösel liigsoojuses higistades. Lisaks tuleb kütuse juures arvestada 
kütmise mugavusega (puidu põhine küte)  ja kasutatava kütuse säilitamise kuurid, riidad, mahutid vajalike tingimuste säilitamiseks ning kõige lõpuks hindadega, mis üldiselt on pidevalt kasvus kümne aasta keskmises kuni 6% aastas. 

Mugavus ja Investeering

Mugav tähendab ka paratamatult kallimat alginvesteeringut, kuid eluaeg katlakütja olla või selle asemel suusatamas käia on väga suur vahe. Küttesüsteemi valikul me kindlasti soovitame kombineeritud küttesüsteemi teie olemasolevale või tulevale küttesüsteemile. Eeskätt päikeseenrgia peab olema meie arvates kombinatsioonis teie olemasoleva küttesüsteemiga.  Päikesenergiaga me küll ei suuda tervet aastat varustada küttega, kuid kombinatsioonis teie olemasoleva küttesüsteemiga, suudame teie siiani lihtsale süsteemile lisada mugavust kui kütate puiduga ning keerukamale süsteemile säästu.  

Ahjuküttega maja

Senise prakitka kohaselt on olnud keeruline pakkuda kliendile lihtsa küttesüsteemi täiendamiseks päikesekütet. Näiteks ahjuküttega majas peaks juurde ehitama ikkagi teise küttesüsteemi või siis esimese alternatiivina lisama sinna õhksoojus pumba. Õhksoojuspump iseseisvalt ei suuda küll katta kogu küttevajadust talvel ning suurtel miinustel tuleb arvestada, et maja peab kütma ikka ainult ahjuga kuumaks, sest soojuspumba soojus võimsus väheneb oluliselt kui õhu temperatuur on üle miinus 10 kraadi. 
 

Olemas olev vesikütte süsteem kombinatsiooni päikesega. 

Juba olemasolev vesi küttesüsteem on esimene süsteem mille saab esiteks ehitada mugavaks ja automaatselt ise reguleeruvaks ning saab päikeseküttega kombineerida nii, et ei pea juurde ehitama uut küttsüsteemi. Olemasolevale küttsüsteemile lisatakse juurde akumulatsioonipaak või olemasolevale lisatakse päikesekütte spiraal või eraldiseisev soojusvaheti küttesüsteemi ja akupaagi vahele. Lisatakse kahesüsteemne boiler ning termoventiil ning teie maja on teile juba palju mugavam ja iseseisvam. 

Maakütte kombinatsioon päikesega.

 Kõige parema tulemuse saab, kui süsteem töötab maaküttega. Maakütte kombinatsioon päikeseküttega võimaldab olulisel määral suurendada päikesekollektorite arvu selliselt, et sellest saaks kuni 30 % kütet iseseisva süsteemina ning sobiva ilma liikuva põhjaveeta kohtades kuni 40 % kokkuhoidu.

Kokkuvõte kütete kombineerimisest ja päikeseküttest. 

Kõik küttesüsteemid on üldiselt erinevad ning siinkohal ei saa öelda kui palju mingi süsteem maksab. Me teame kui palju maksab üks või teine süsteem +/- 10 %  kuid siiani ei ole õnnestunud ehitada süsteemi, kus midagi ka vanast süsteemist ei peaks ümber ehitama, mis tähendab, et lubatud hind läheb tavaliselt alati üle. 

Päikesekütte investeering

 Üks asi on kindel. Kui te olete otsustanud, et teile sobib kombinatsiooniks päikeseküte, siis tuleb meeles pidada, et väikese ja suure küttesüsteemi ehitamise hinna vahe ei ole suur, sest akupaak, automaatika ja torustik on praktiliselt sama hinnaga, muutub ainult kollektorite arv, paisupaagi suurus, boileri hind ning katuseraamide ja tööraha. Kui teil on süsteem olemas ning midagi ringi ei pea praktiliselt ehitama ning paigaldada tuleb ainult päikeseküte kuni kahekordsele majale mille torustiku pikkus ei ole pikem kui 15 meetrit sõlmest esimese kollektorini, siis on süsteemi paigaldamise hind orjenteeruvalt 4500 EUR koos km.ga. Kui tuleb juurde üks või teine asi, siis see maksab ikkagi eraldi.

Korrusmajade päikesekütte investeering.

Korrusmajadele veel pole kollektoreid katusele paigaldanud, kuid arvutuste kohaselt peaks need süsteemid ennast oluliselt kiiremini tasuma suure tarbimise tõttu. Päikesekütte lisamine ei tähenda kaugkütte võrgust loobumist, mis on kaugkütte piirkondades keelatud või raskendatud. Päikeseküte leevendab kortermaja kütte arveid kuna MWH hind on päikeseenergial kütteks 2,4EUR  

Tänasel päeval kui igasugune energia on muutumas aina kallimaks on küttesüsteemi valikul väga oluline roll. Kombinatsioonid aitavad teha elu mugavamaks või/ja odavamaks. 
Kui ei ole tegemist vanaaegse isevoolse küttesüsteemiga, siis kõik tvakütte süsteemid vajavad kindlasti elektrit. Tarbijateks on erinevad pumbad ja automaatika. Erinevad soojuspumbad vajavad lisaks kõigele eelnevale kompressori toiteks elektrit. Soojuspumba puhul tuleb kindlasti arvestada asaoluga, et suureneb elektrivõimsus käivitusmomendil.

Üldiselt mida suuremaks läheb küttevajadus seda rohkem läheb elektrit, mis on püsikulu.
Järgmine püsikulu on küte ise. Kuna kütetel on erinevad kütteväärtused, siis arvestatakse kui palju maksab üks Mw kütteeenrgiat.  Järgmine küsimus on mugavus ja kuidas optimaalselt juhtida ja kasutada kütet. Ning milline on tegelik kütte tarve Mwh aastas.
Järgmine asi mida võttelda on selles piirkonnas keskmiselt kasutusel olev kütteliik, näiteks kaugküte või siis eramajadel katlamajad või soojuspumbad ja valikus on ka elektriküte. Kõige tähtsam oleks küttesüsteemi valiku tegemisel arvestada kõige odavama kättesaadava küttega ning kasutuse mugavusega. Näiteks olemasolev mets on argument kas hakkpuidu või halupuukatlale. . Oma metsast puid või haket tuua on kõige otstarbekam ning peale seda tulevad kõik muud valikud. 

 

Eesti keel

Küsitlus

Millises hoones soovid kasutada päikesekütet?
Eramus
67%
Korrusmajas
0%
Tootmishoones
0%
Koolimajas
0%
Ujulas
33%
Kokku: 3 häält

Keeled